Gemi Adamları Online Sınav Sistemi (GOSS)

GOSS İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

BU KONUDA FAYDALI OLABİLECEK LİNKLER:

http://gasm-goss.blogspot.com

Sınavın Şekli

1) Çevrimiçi sınavlar; herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın, randevu yöntemi ile GASM Kurulu tarafından belirlenecek merkez veya merkezlerdeki internete bağlı bilgisayarlarda yapılır.

2) Çevrimiçi yapılacak sınavlar, zabitan sınıfı gemiadamlarına yönelik düzenlenir.

3) Başvuruları kabul edilerek kayıtları sistemde onaylanan ve kullanıcı yetkisini alan gemiadamları, https://gasm.denizcilik.gov.tr/goss/ internet adresinden kullanıcı adı ve şifresini girerek mevcut sınav tarihleri ve oturum saatleri içerisinden sınava girmek istedikleri tarih ve oturum saatini belirleyebilir, aldığı randevuyu iptal edip yeni bir randevu alabilir, sınav günlerini ve sınav oturum saatlerini sogulayabilir.

4) Çevrimiçi sınavlar, tarihleri yılın her haftası Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılır. Bahse konu tarihlerde, teknik ve idari nedenlerle sınavların yapılmaması veya ilave günlerde sınavların yapılması İdarenin yetkisindedir.

5) Çoktan seçmeli test usulünde çevrimiçi sınav, internet ortamında yapılır. Sorular internet hizmet sunucusunun veri tabanında bulunan soru bankasından her aday için ayrı olmak üzere Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirlenen sınav konuları dikkate alarak gelişigüzel seçilir. Sorular ve en az beş seçenekli cevapları, bilgisayar ekranında görüntülenir. Aday, doğru bulduğu cevap seçeneğini işaretler.

6) Sınav başlangıcında sınavlara yetişemeyen adayların sınavları da başlatılır. Sınav başlangıç saatinden sonra gelen adaylar sınava kabul edilebilirler. Ancak bu durumlarda adaya geç kaldığı süre ilave olarak verilmez.

7) Tüm sınavlar aynı anda sonlandırılır.

Sınava Başvuru ve Kayıt İşlemleri, Sınav Başarı Belgesi Düzenlenmesi

1) Çevrimiçi sınavlara; zabitan sınıfı gemiadamları kabul edilir.

2) Daha önceki yazılı veya çevrimiçi tek ders sınavlarından borçlu kalan gemiadamları çevrimiçi sınavlara başvurabilecektir.

3) Yeterlik sınavlarına ilk defa girecek adaylar Gemiadamları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen başvuru evrakları ile liman başkanlığına başvuracak, aynı madde kapsamında uygun şartları taşıyanlara liman başkanlığı tarafından “gemiadamları sınavları kimlik belgesi” verilecektir. Söz konusu belgenin sınav dönemi kısmına “GOSS” ifadesi yazılacaktır. Aynı belgenin sınava girilecek yer kısmına adayın tercih ettiği GOSS Merkezi yazılacaktır.

4) Liman başkanlığı, Gemiadamları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi gereği sınav belgelerini bölge müdürlüğüne gönderecektir.

5) Bölge Müdürlüğü, Ek-1’de belirtilen “gemiadamları sınavlarına girecek gemiadamları çizelgesi”ni doldurarak, çizelgeyi evrakın kendisine ulaştığı tarihte beklemeden faks ile ilgili GOSS Merkezine gönderecektir.

6) Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen yukarıdaki iş ve işlemler, Gemiadamları Cüzdanı/Gemiadamları Belgesi düzenleme yetkisi devredilen liman başkanlıklarınca gerçekleştirilecektir.

7) Bölge müdürlüğü tarafından kendisine “gemiadamları sınavlarına girecek gemiadamları çizelgesi” faks ile gönderilen GOSS Merkezindeki kullanıcı yöneticisi, bahse konu belgenin kendisine geldiği tarihte beklemeksizin, GOSS yazılımına adayın yeterlik sınavına kayıt işlemini gerçekleştirilecektir.

8) GOSS Merkezlerindeki kullanıcı yöneticileri tarafından adaylar sisteme kayıt edilince; otomatik olarak oluşturulan kullanıcı kodu ve şifresi adayın bildirdiği ve bölge müdürlüğünden gönderilen “gemiadamları sınavlarına girecek gemiadamları çizelgesinde” bulunan adaya ait elektronik posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Aday bu bilgilerle, başvurduğu yeterlik altındaki derslere tercih edeceği GOSS merkezinde açılmış tarih ve oturumlar içinden randevu alacak, günü geldiğinde GOSS Merkezinde sınava girecek, güncel durumunu sorgulayabilecektir. Aday, sisteme ilk girişte şifresini değiştirecektir.

9) Adaylar, GOSS merkezi tarafından sisteme kaydı yapıldıktan sonra, Bölüm V’de belirtilen şekilde, her ders için farklı merkez ve farklı oturumlarda sınav randevusu alacaktır.

10) Borçlu adayların randevu almaları sırasında, randevu alacağı dersler ile ilgili itirazları bir dilekçe ile doğrudan GASM Başkanlığı’na yapılacaktır.

11) Yeterlik sınavına ilk defa girecek adaylar, liman başkanlığından aldığı ”gemiadamlar sınavları kimlik belgesi”, nüfus kağıdı ve sınav harcı dekontu ile birlikte randevu aldığı tarih ve saate, randevu aldığı GOSS Merkezinde hazır bulunacaktır.

12) Herhangi bir yeterlik ders sınavından başarısız olan aday, ikinci ve sonrasındaki sınav randevu işlemlerini doğrudan kendisi veya GOSS Merkezi’nde gerçekleştirecektir.

13) Adayın gemiadamları sınavları ile ilgili yatırmış olduğu ücrete ait harç dekontunun otomatik denetimi yazılım tarafından yapılacaktır, harç dekontunun aslı, GOSS Merkezi sorumluları tarafından da kayıt esnasında kontrol edilecektir.

14) Adaylar, elde etmek istediği yeterlik derecesinin altında bulunan ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilmiş olan her dersin sınavına ayrı ayrı randevu alabilecek ve her ders için farklı oturumlarda sınava girebilecektir. Adaylara farklı GOSS Merkezlerinde ve farklı zamanlarda randevu alabilecektir.

15) Yeterlik sınavına ilk kez başvuran adayların, bu başvuru sırasında, yazılım aracılığı ile sınav yöneticisi tarafından fotoğrafı çekilecektir.

16) Bir gemiadamı yeterlik derecesi için Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konuların tümünün sınavlarında başarılı olanlara, GOSS Merkezinde fotoğraflı üç adet “GASM sınav başarı belgesi” tanzim olunur. Bu belgeler “Belgeyi Tanzim eden” bölümünü “GOSS Merkezi Sorumlusu” imzalar ve onaylanmak üzere GASM Başkanlığına gönderecektir. Onaylanan belgelerin bir kopyası GASM Sekreterliğinde muhafaza edilecek, diğer iki kopya ise, GASM tarafından ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilecektir.

17) Başvuru sırasında çekilen adaya ait fotoğraf ile adayın başarılı sınavları sırasında çekilen fotoğrafları, yazılım tarafından “Yeterlik Başarı Belgesi”nde gösterilecektir.

18) Alınan sınav ücreti adaya sınava girdiği yeterlik derecesi altındaki derslere birer kez sınava girme hakkı verecektir.

19) Aday sınava girdiği yeterlik derecesi altındaki derslerden başarısız olduğu takdirde, yeniden sınav ücreti yatıracaktır. Bu ücret adaya başarısız olduğu dersler için sınava giriş hakkı verecektir.

20) Birinci hakları sürerken kaldığı dersten ikinci kez randevu talep eden adaydan ikinci kez ücret talep edilecektir. Ancak bu durumda birinci hakkı için girmediği derler için ilk yatırdığı ücret geçerli olacaktır.

21) Herhangi bir ders sınavından başarısız olan aday, ikinci ve sonraki sınav randevu işlemlerini doğrudan Gemiadamları Yönetmeliğinin Ek-6’sında belirtilen dilekçe ile istediği GOSS Merkezine yapabilecektir.

22) Adayların yeterlik belgesi alabilmesi için, yeterlik altındaki tüm derslerin sınavını 2 (iki) yıl içerisinde ve her ders için en çok 6 (altı) hakta geçmesi gerekmektedir. Tek dersi kalan adaya ek olarak 2 (iki) ay içerisinde ilave sınav hakkı verilecektir. İki yıllık süre; ilk başvurularda ilk sınav tarihinde, borçlular için önceden ilk sınava girmiş oldukları tarihte başlar.

23) Bir derse ait sınavdan başarısız olan aday, diğer derslerinin sınavlarına girmeye devam ederken, başarısız olduğu sınava ikinci defa randevu alabilmek için 30 (otuz) gün beklemek zorundadır.

24) GOSS Merkezi Sınav yöneticisi, planlama sonucu belirlediği ya da talebe göre tarih ve saatlerde, sınav yapılabilir bilgisayar sayısı kadar adaya randevu verebileceği sabit süreli oturumlar açabilecektir. Oturumlar arasındaki idari çalışma süresini kendi belirleyecektir.

25) Adayın bilgisayar ekranına gelen sınavın soruları, soru bankasındaki derse ait sorular içerisinden yazılım tarafından otomatik olarak seçilecektir.

Randevu alma ve İptal Etme Esasları

1) Başvuru ve kayıt işlemleri GOSS Merkezleri tarafından tamamlanan gemiadamlarının elektronik posta adreslerine, otomatik olarak oluşturulan kullanıcı kodu ve şifresi sistem tarafından gönderilecektir.

2) Adaylar bu kullanıcı kodu ve şifresi ile https://gasm.denizcilik.gov.tr/goss internet adresinden sisteme giriş yapabilecektir. Aday, sisteme ilk girişte şifresini değiştirecektir.

3) Aday bu şekilde sisteme girerek başvurduğu yeterlik altındaki derslere randevu alacak, günü geldiğinde GOSS merkezinde sınava girecek, güncel durumunu sorgulayabilecektir.

4) Aday, bu şekilde sisteme girerek oturumunu açacaktır.

5) Aday “Çevrimiçi Sınavlarım” menü seçeneğinden girebileceği sınavları görebilir. Yanında “Randevu” bağı gözüken ders için tercih edeceği GOSS Merkezindei tarih ve saatlerde randevu alır.

6) Aday kişisel bilgilerinde, yeterliğinde veya “Randevu” bağı gözüken derslerde kendi bilgilerine aykırı olan bir durum tesbit ettiği takdirde, durumu açıklığa kavuşturmak için GASM Başkanlığına yazılı olarak müracaat eder.

7) Randevu alma ekranında; sınav yeri, tarihi, randevu saati belirlenip ilgili kutu işaretlenerek randevu alınır.

8) Aynı kutu tekrar seçilirse randevu iptal edilir.

9) Başka bir kutu işaretlenirse eski randevu iptal edilip yenisi onaylanır.

10) Alınan randevular, randevu tarihinden en geç 5 iş günü önce kullanıcılar tarafından veya herhangi bir GOSS Merkezi tarafından iptal edilebilir ve değiştirilebilir. Bu tarihten sonra iptal işlemi yapılamayacağından, kişi sınava girmek zorundadır. Randevu tarih ve saatinde sınava girmeyen adayın sınav hakkını kullandığı kabul edilir.

11) GOSS merkezindeki kullanıcı yöneticileri de adaylara sınav randevusu verebilecektir.

Sınav Kuralları

Sınav Öncesi ;
1) Adaylar, sınava gireceği randevu saatinden 15 dakika öncesinde çevrimiçi sınav salonuna alınırlar.

2) Adaylar, uygun kılık kıyafet ile sınav salonuna gelecektir.

3) Sınava başlamadan önce sınav yöneticileri ve sınav gözetmenlerince sınavın yapısı hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

4) Çevrimiçi sınavların yapılacağı yerde sınava girecek kişiler ve görevliler haricinde kişilerin girmesine veya beklemesine izin verilmez.

5) Adayların sınav için oturacakları bilgisayarı sınav yöneticisi belirler.

6) Her aday TC Kimlik numarasını içeren Nüfus Cüzdanını ibraz etmek zorundadır.

7) Her aday sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontunun aslını ve “gemiadamı sınavları kimlik belgesi”ni yeterlik derecesi için girdiği ilk sınavdaki sınav gözetmenine teslim etmelidir.

Sınav Esnasında;

1) Sınav sistemi sınava giren kişiden sınavın belirli bölümlerinde fotoğraf çekilmesi için onay ister. Fotoğraf için onay verilmediği sürece sınava devam edilemez.

2) Sınav süresince adayların sigara içmelerine, cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazları ile fotoğraf makinesi kullanmalarına izin verilmez.

3) Sınav esnasında kullanılması gerekli kalem, silgi cetvel, gönye ve pergel gibi malzemeler sınava girecek adaylar tarafından getirilir.

4) Adayların sınav süresince aralarında kalem, silgi cetvel, gönye ve pergel gibi malzeme alıp vermeleri yasaktır.

5) Kopya çeken ya da çektiren görevlilerin uyarılarına uymayan veya kural dışı hareketlerle sınav düzenini bozan, Oturum İmza Listesini imzalamayan adayın sınavı geçersiz sayılır.

6) Yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemez.

7) Sınavda kullanılacak şemalar ve harita vb. gibi ekler her bilgisayar masası yanında mevcuttur. Bazı ekler soru içindeki bağ’a tıklayarak açılacaktır.

8) Görevlilerin sınava girenlerle alçak sesle konuşmaları yasaktır. Herhangi bir soru sorulması halinde yüksek sesle sorulması ve cevaplandırılması sağlanır.

9) Sınava geç gelen adayların ek süre vermeksizin sınava girmelerine izin verilecektir.

10) Sınav salonunda cevaplamasını bitirmemiş tek aday kalacağı anlaşıldığında, bu kişiden önce sınavını bitiren aday sınav salonunu terk edemez.

11) Sınav oturumu süresince sınav uzatılmasını gerektiren haller dışında ara verilmeyecektir.

12) Sınav esnasında su haricinde herhangi bir yiyecek veya içeceğin yenilip içilmesi yasaktır.

13) Daha önce belirtilen kurallarla aşağıda belirtilen kural ihlallerini yapan adaylar sınav salonundan çıkarılır.

a) Huzursuzluk veya kargaşa çıkarıcı hareketlerde bulunanlar,

b) Sınav sorularıyla ilgili şekli belirlenmiş itirazlar dışında sözlü olarak tartışma şeklinde sınavlara itiraz edenler,

c) Sınavı bitmemesine rağmen sınav salonunu terk edenler,

d) Ateşli silahlarla sınav salonuna girenler,

e) Sınav kurallarını kabul ettiğini gösteren taahhütname ile sınav katılma listesini imzalamak istemeyenler,

Sınavların Gerçekleştirilmesi

Sınav Öncesinde Yapılacak İşler

1) Her sınav oturumundan önce, sınav yapılacak bilgisayarların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

2) Sınavın yapılacağı salonda sınavda kullanılacak araç gereçlerin eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Aksi takdirde sınav başlatılamaz.

3) Sistemde fotoğrafı olmayan adayın sınava başlamadan önce fotoğraf çekim işlemi gerçekleştirilir.

Adayların Sınav Salonuna Yerleştirmesi ve Hazırlık;

1) Adaylar, sınav başlamadan 30 dakika öncesinde hazırlanan Oturum İmza Listesine (Ek-2) göre T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile kimliği tespit edilerek (yabancı uyruklular için pasaport numarası kontrol edilir.) sınav salonuna alınır ve oturma planına göre hangi bilgisayara oturacağı belirtilir.

2) Sınav kuralları ve gerekli bilgiler (Ek-3) herkesin duyacağı şekilde Sınav Gözetmeni tarafından yüksek sesle okunur.

3) Sınav sonucunun, “GASM sınav başarı belgesi”nin GASM Başkanı tarafından onaylanmasından sonra resmilik kazanacağı hususu adaylara özellikle duyurulacaktır.

4) Adaylardan Oturum İmza Listesine, sınava katıldıklarına dair imza alınır.

5) Sınava başlamadan önce sınav kurallarıyla ilgili Oturum İmza Listesindeki taahhütname imzalatılarak teslim alınır.

6) Aday talep ettiği takdirde “çevrimiçi deneme sınavı” yapar. Aday deneme sınavına herhangi bir bilgisayardan, sınavdan önce de girebilir.

Sınav Sırasında Yapılacak İşler

1) Adayların hazır olduğu anlaşılmasını müteakip tüm sınavlar aynı “sınav başladı” uyarısı ile bilgisayar ortamında başlatılır.

2) Sınav sırasında adayların sayısı ile oturum imza listesindeki imza sayısı karşılaştırılır. Listeyi imzalamamış adaylar varsa eksiklik giderilir. Tamamlamayan veya imza atmak istemeyenler için Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir. Oturum İmza Listesinde, sınava girmeyenlerin isimlerin karşısına “sınava girmedi” yazılır.

3) Sınav başlangıcında sınavlara yetişemeyen adaylar sınavları Sınav Yöneticisinin izniyle sınava kabul edilebilir. Ancak bu durumlarda adaya geç kaldığı süre ilave olarak verilmez.

4) Tüm sınavlar aynı anda sonlandırılır.

5) Sınav sorularına itiraz eden adayların itirazları Sınav Gözetmeni tarafından “İtiraz Şekilleri” bölümüne uygun olarak tutanak altına alınır.

6) Sınav kurallarına uymayanların tespiti yapılır.

Bireysel veya topluca sınav iptali

1) Sınav yöneticisi sınav kurallarına uymayan adayın sınavını bireysel olarak iptal etmeye veya o sınav yerindeki sınavı bütünüyle iptal etmeye yetkilidir.

2) Adayın sınavı, o yerdeki sınav yöneticisi ve gözlemci tarafından imzalanan bireysel iptal tutanağıyla (Ek-4) iptal edilir.

3) Sınavın o sınav yerinde bütünüyle iptal edilmesi durumunda, iptal edilen sınava giren adaylar, sınavın iptali kararının internet ortamında duyurulmasından itibaren 7 gün içinde, yazılı ve gerekçeli itirazlarını GASM Başkanlığına yaparlar. GASM Başkanlığı, iptale dayanak yapılan deliller toplandıktan sonraki 7 gün içinde itirazın kabulüne veya reddine karar verir.

Sınav Sonunda Yapılacak İşler

1) Adaylar, sınav süresinin bitimine 5 dakika kala uyarılır. Sınav süresinin sonunda Sınav Gözetmeni yüksek sesle “Sınav süresi bitmiştir” uyarısı ile sınavı sona erdirir, salonu boşaltır.

2) Sınavlar tamamlandıktan sonra sınav oturumu kapatılır.

3) Sınavını bitiren aday, bilgisayar başından ve salondan ayrılır.

4) “Oturum Sonuç Raporu” doldurulur.

5) Çevrim içi sınavlara katılan adayların tüm evrakları toplanarak dosyalanır.

Çevrimiçi sınav evrakı

6) Oturum imza listesi ve taahhütname (Ek-2)

7) Sınav Kuralları (Ek-3)

8) Bireysel sınav iptal tutanağı (Ek-4)

Sınavların Değerlendirilmesi ve İtirazlar

1) Çevrimiçi sınavların sonuçları, sınav yöneticisinin sınavı sonlandırdığı anda otomatik olarak hesaplanacaktır.

2) Aday, girmiş olduğu çevrimiçi sınavlarda aldığı sonuçları sisteme giriş yaparak görebilir.

3) Sınav sonuçları, “GASM Sınav Başarı Belgesi”nin GASM Başkanı tarafından onaylanmasından sonra resmilik kazanacaktır.

4) Aday, sınav sonucuna, sonuçların sonuçların onaylanmasından sonraki 7 gün içinde itiraz edebilir. Bu şekilde sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar yazılı usulde ve gerekçesi belirtilerek, GASM Başkanlığına yapılır.

5) Bir aday sınav süresi içerisinde, oturum sırasında herhangi bir soruya teknik ya da içerik açısında itiraz edebilir.

6) Çevrimiçi sınavlarda sorulara yapılacak itirazlar sınav anında Sınav gözetmenlerine bildirilmek zorundadır. Aday hatalı olduğunu düşündüğü sorunun numarasını gözetmene bildirir. Bu durumda, sistemden adayın sınav sonuç formu yazdırılır ve form üzerine itiraz gerekçesi yazılıp adayın imzası alınır.

7) GOSS Sorumluları, her haftanın son iş günü bu tutanakları, itiraz edilen sorular da eklenmiş olarak, toplu halde GASM Başkanlığına gönderir. İtirazlar GASM Başkanlığında her ayın son haftası içerisinde toplanacak olan “sınav itiraz komisyonlarınca” değerlendirmeye alınır. Yapılan itiraz, komisyon tarafından haklı bulunur ise, adayın aldığı puana, sorunun değeri kadar puan eklenir ve oluşan son duruma göre aday tüm derslerden başarılı ise GOSS Merkezi tarafından ”sınav başarı belgesi” düzenlenir. Ayrıca soru bankasındaki soru düzeltilir. Sonuç adaya bildirilir. Ayrıca aday sisteme giriş yaparak da son durumunu görebilir.

Tags: ,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*


*

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.